Våra kunder effektiviserar sina processer med hjälp av kompetenta system

Läs mer i kundcasen om hur vi hjälper företag att jobba på rätt sätt i rätt system.

Kundcase

mvb väst

MVB Väst är ett modernt och nytänkande entreprenörföretag med säte i Göteborg. De bygger allt ifrån bostäder, skolor, kontor, industri och lager som omfattar nybyggnader, om- och tillbyggnader. MVB Väst har investerat i att effektivisera sina ekonomiska processer för att bli ännu mer attraktiva och konkurrenskraftiga på marknaden.

Till MVB Väst

 

Västsvenska Stålkonstruktioner är en ledande aktör inom stålstrukturer för byggnader. Genom vårt nära samarbete, och deras val av affärssystemet Visma.net, har vi inte bara bidragit till deras tillväxt utan även effektiviserat deras processer och minskat det manuella administrativa arbetet. VSAB’s positiva erfarenhet stärker vårt åtagande att leverera pålitliga resultat och bygga långsiktiga framgångsrika kundrelationer.

Till VSAB

Serneke Group är en byggkoncern med verksamhet inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Eftersom bolaget under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag fanns ett behov av att både effektivisera ekonomiadministrationen och att anpassa ett nytt system för olika användargrupper.

Till Serneke Group

 

Orvelin Group Holding AB är ett familjeföretag som startade i liten skala med en godisaffär som sedan växt i mycket snabb takt. Idag är det en koncern med flera verksamheter som tillsammans omsätter omkring 1,5 miljard kronor. Med verksamhet inom handel, fastigheter samt övriga investeringar med ca 400 anställda är kassarapportering en omfattande del av verksamheten. I samband med sitt byte av affärssystem automatiserades detta med stora tidsvinster som resultat.

Till Orvelin Group Holding AB

 

”Vi tittade noggrant på referenskunder, i och med att Pector har jobbat tätt med SERNEKE i många år gav även det oss ett starkt förtroende. Vi är mycket nöjda med Pectors support och engagemang samt att de har färdiga integrationer till Byggsamordnaren som vi arbetar med. Visma Business är ett väldigt flexibelt system vilket var det ett mycket bra alternativ för oss.”

Till ByggRex

 

Flodéns kärnverksamhet är att utveckla och leda byggentreprenader men också underhåll och utveckling av byggnader. När man för några år sedan gjorde en större satsning på bolaget för att möta den snabba tillväxttakten, togs ett viktigt steg mot automatisering. Investeringen i ett nytt och bättre systemstöd har hjälpt Flodéns att ta bort tidskrävande faktureringsrutiner samt bristfällig rapportering och man upplever att e-flödena underlättar mycket i det dagliga arbetet.

Till Flodén Byggnads

 

Västkuststugan växer och entreprenaderna blir allt större vilket skapade behov av att effektivisera verksamheten samt minska det manuella arbetet. För företaget var det också nödvändigt att den nya lösningen skulle kunna hantera successiv vinstavräkning och uppfylla redovisningsregelverket k3. Valet på affärssystemet visma business.

Till Västkuststugan

 

JJ Gruppen kände ett stort behov av att digitalisera sitt arbetssätt och effektivisera ekonomiavdelningen för att bli mer konkurrenskraftiga. En viktig del var framförallt att minska pappershanteringen då detta kostade en massa onödig tid. Tidigare använde de sig av ett egenutvecklat system, men nu var det dags att byta då de fick behov att kunna bygga ut sitt affärssystem och arbeta med moderna plattformar för att hänga med i utvecklingen.

Till JJ Gruppen

 

WH Bolagen tillhandahåller byggservice och erbjuder sina kunder en helhetslösning inom Bygg, Måleri, Golv, El och VVS. När det blev allt mer påtagligt att affärssystemet man använde inte kunde anpassas efter de behov och önskemål man hade beslöts att byta system. Bland annat ville man kunna få ut och använda information på ett bättre sätt, för att effektivisera på flera fronter.

Till WH Bolagen

 

RLVNT Distribution är en nordisk distributör/generalagent för en rad varumärken inom kategorin ”technical lifestyle” med produkter som hörlurar, pulsmätare och uppkopplade hälsoprodukter från varumärken som Therabody, Whaoo, Marshall och Withings. För RLVNT är det viktigt att affärssystemet har bra funktionalitet för logistiken och kan anpassas efter marknadens snabba utveckling.

Till RLVNT

 

AB Karosseritillbehör bedriver grossistverksamhet sedan 1929, med huvudkontor och lager i Malmö. I huvudsak importerar och säljer de tillbehör till tunga fordon. ”Genom att automatisera våra fakturaflöden sparar vi väldigt mycket tid som vi i stället kan lägga på annat. Vi får dagligen ut automatiskt distribuerade rapporter till våra säljare vilket leder till korrekt uppföljning och är ett bra verktyg för säljarbetet.”

Till Abkati

 

Modern Elteknik startades med huvudsaklig uppgift att sälja komponenter inom automation och elektronik samt att förmedla teknisk kompetens. ” Genom ett bra engagemang från konsulterna – där vissa har varit delaktiga i vår utveckling under 19 år! Vi har gott förtroende för Pectors medarbetare som besitter hög kunskap och erfarenhet av Visma Business och olika verksamhetsprocesser.”

Till Modern Elteknik

 

Norrbottens Bergteknik är auktoriserade bergsprängare med lång erfarenhet och hela Sverige som arbetsplats. De valde att ta kontroll över sin verksamhet och Visma Business blev lösningen som hjälpte dem med förändringen. Nya rutiner och ändring av det gamla arbetssättet var nödvändigt för att kunna växa i den takt som man önskade.

Till Nordisk Bergteknik