WH Bolagen – Bättre uppföljning och avsevärt mer effektivt

Bättre uppföljning och effektivare arbete med hjälp av affärssystemet

WH Bolagen tillhandahåller byggservice och erbjuder sina kunder en helhetslösning inom Bygg, Måleri, Golv, El och VVS. Verksamheten som idag består av 16 bolag med ca 100 anställda omsätter omkring 200 miljoner kronor.

När det blev allt mer påtagligt att affärssystemet man använde inte kunde anpassas efter de behov och önskemål man hade beslöts att byta system. Bland annat ville man kunna få ut och använda information på ett bättre sätt, för att effektivisera på flera fronter.

 

Bättre uppföljning och avsevärt mer effektivt

På WH Bolagen har man fått betydligt bättre och effektivare processer i redovisningen, hanteringen av projekt, fakturering och leverantörsfakturahanteringen. Detta möjliggör en bättre uppföljning av våra intäkter, kostnader, projekt och resultat, säger Johan Björklund ekonomichef på WH Bolagen.

– Visma Business har hjälpt oss extremt mycket med effektiviseringen av leverantörsfakturorna som sparar oss mycket arbete, fortsätter Johan.

Med sitt nya system på plats sedan en tid känner WH Bolagen att grunden är på plats för att ta nästa steg och effektivisera verksamheten ytterligare.

 

Snabb och enkel implementering

Att valet föll på Visma Business berodde främst på de utvärderingar och jämförelser man gjorde, men även på att några av medarbetarna hade positiv erfarenhet av systemet sedan tidigare.

Valet av Vismas certifierade partner Pector som stöd i processen avgjordes till stor del på trygghet, de visste vad systemet kunde och var kapabelt till framöver linjerat med verksamhetens utveckling. Implementationsprocessen beskriver man som “väldigt bra, snabbt och enkelt”.

Vi kände en trygghet med Pector och det blev därför ett naturligt val att inleda ett samarbete -Johan Björklund ekonomichef på WH Bolagen

Vismas certifierade partner Pector ansvarade för implementation samt integrationer och värdefullt stöd i hela processen.

WH Bolagens digitaliseringsresa

  • Utmaning: Hade ett mindre affärssystem med begränsade möjligheter innan
  • Lösning: Ett modernt affärssystem med kraft att lösa såväl dagens utmaningar som framtida satsningar
  • Resultat: Stora effektivitetsvinster samt betydligt bättre och smidigare processer. En stabil grund för fortsatt utveckling av verksamheten