”Pector har lång erfarenhet av att arbeta med entreprenadbolag likt oss vilket vägde tungt i vårt systemval.”

-Elisabeth Ljungblom, ekonomichef MVB Väst

MVB Väst + Pector

MVB Väst är ett modernt och nytänkande entreprenörföretag med säte i Göteborg. De bygger allt ifrån bostäder, skolor, kontor, industri och lager som omfattar nybyggnader, om- och tillbyggnader. MVB Väst har investerat i att effektivisera sina ekonomiska processer för att bli ännu mer attraktiva och konkurrenskraftiga på marknaden.

Vilka utmaningar hade ni innan ni bytte system och vad har ni för tankar framåt?

Tidigare arbetade vi väldigt manuellt i många flöden. Bland annat skannade och registrerade vi leverantörsfakturorna utan någon automatik eller tolkning. Det fanns även svårigheter med att analysera transaktionerna på ett smidigt sätt vilket gjorde att det tog tid att få fram korrekta siffror till våra avstämningar och rapporter. Vi kommer så småningom tillsammans med Pector börja titta på att jobba smartare med vår tidredovisning och förhoppningsvis få till en bra lösning som möjliggör mindre manuellt arbete och bättre rapportering/uppföljning.

Vad fick er att välja Visma Business & Brikkz?

Vi tog hjälp av extern part för att välja ut olika affärssystem. Dessa utvärderade vi noggrant för att de skulle passa vår verksamhet och behov. Vi hade ett flertal möten med leverantörer som erbjöd olika lösningar och slutligen fastnade vi för Pector med systemen Visma Business och Brikkz. Pector har lång erfarenhet av att arbeta med entreprenadbolag likt oss vilket vägde tungt i vårt val. Det var också viktigt att systemen var anpassade för svenska marknaden och hade bra funktionalitet för uppföljning och analys, projekthantering och navigering. Systemen behövde vara enkla att arbeta i men också flexibelt för oss som bolag för att kunna växa i flera år framåt berättar Angelina Andersson på ekonomiavdelningen.

 

Hur har systemen hjälpt er i det dagliga arbetet?

Några viktiga delar är vår hantering av lyftplaner som numera hanteras inne i Visma Business. Vi har också fått en mycket bättre överblick vilket gör att vår månadsavstämning går mycket snabbare. Kund- och leverantörsbetalningar sköts numera helt automatiskt och vi behöver nu bara hantera avvikelser. Det finns även små saker som möjligheten att klippa och klistra mellan affärssystemet och Excel, en liten men bra funktion som underlättar.

Vad är viktigast hos en systemleverantör?

En väldigt viktig del hos en leverantör är samarbetet, att alltid kunna vända sig till dem. Att få snabb support och återkoppling men också att ha Pectors konsulter som ett bollplank för nya idéer som vi kan implementera löpande i vår verksamhet. Det är också en stor trygghet att ha Pector lokalt och för oss betyder det mycket.