Nytt affärssystem för Norrbottens Bergteknik

Effektivare flöden och processer med nytt affärssystem

Norrbottens Bergteknik är auktoriserade bergsprängare med lång erfarenhet och hela Sverige som arbetsplats.

Innan Norrbottens Bergteknik bytte affärssystem till Visma Business outsourcade de sin ekonomi till ett externt företag där ekonomiarbetet hanterades manuellt. När effektiviteten i det löpande ekonomi- och administrationsarbetet blev lidande kände de att det var dags att ta klivet vidare och bli mer automatiserade.

Pector fångade vårt förtroende och kom med bra lösningar som passade oss. – Johan Lundqvist, ekonomichef på Norrbottens Bergteknik

Nödvändig förändring för att kunna växa i önskad takt

De valde att ta kontroll över sin verksamhet och Visma Business blev lösningen som hjälpte dem med förändringen. Nya rutiner och ändring av det gamla arbetssättet var nödvändigt för att kunna växa i den takt som man önskade.

– ”Vi behövde effektivare flöden och processer som vi kunde få kontroll över” kommenterar Johan Lundqvist, ekonomichef på Norrbottens Bergteknik, verksamhetens val. Och fortsätter:

– Nu finns det tydliga rapporter att följa och vi har ett stabilt systemstöd som vi själva hanterar. Vi ser även stora utvecklingsmöjligheter framåt.

Tillgänglighet och förtroende

Nytt affärssystem för Norrbottens Bergteknik som valde Vismas certifierade partner Pector som leverantör vilket de är mycket nöjda och glada över. Implementation och installation gick enkelt och smidigt att få på plats.
Vi har regelbunden kontakt med Pector och kunskapen som de besitter om Visma Business är mycket hög vilket gör att vi får bra stöd när vi behöver. Pector har erfarenhet från branschen och i kombination med förtroende förstod vi att det här inte skulle bli en allt för komplicerad resa att genomföra, berättar Johan Lundqvist.

Norrbottens Bergtekniks digitaliseringsresa i korthet

  • Utmaning:Outsourcing och manuell hantering tog allt mer tid samt energi.
  • Lösning:Automatisering och kontroll över den egna verksamheten med hjälp av ett modernt affärssystem.
  • Resultat:Effektivare flöden och processer och ett stabilt systemstöd. Och stora utvecklingsmöjligheter.