Visma Business support

Visma Business support

Behöver ni hjälp med ert Visma Business? Välkommen att kontakta vår uppskattade supportavdelning. De frågor som vi kan besvara genom att ge er som kund instruktioner, tips och råd per telefon, mail eller via supportportalen innefattas av vårt supportavtal. Frågor som innebär att Pector skall genomföra förändringar i innehåll eller layout i någon del av program eller data innefattas inte, utan faktureras enligt ordinarie prislista. Som kund hos oss har du tillgång till support  under vardagar 08:30-16:30.


Vi erbjuder tre typer av serviceavtal till våra kunder

Genom vår support hjälper vi dig med tips och råd per telefon, mail eller via vårt ärendehanteringssystem.

I serviceavtal Silver levererar vi mer trygghet och proaktivitet för dig. Vi genomför två förvaltningsmöten per år, samt säkerställer att den årliga uppgraderingen görs.

I serviceavtal Guld ”tar vi ut hela steget” och skapar en aktiv förvaltning av din systemlösning. Uppgradering, övervakning och Timbank ingår.