webinar

2020/2021

Här hittar du våra kommande webinar

Introduktion till Visma.net
Webinariet ger dig en övergripande förklaring kring vad lösningen kan göra för dig. Låt oss visa hur ni kan effektivisera er administration genom att automatisera och effektivisera återkommande rutiner med hjälp av vårt affärssystem i molnet.

OneStop Reporting
Vill du ha en flexibel budgetprocess, anpassad efter din verksamhet? Då är OneStop Reporting någonting för dig. Med OneStop Reporting strukturerar du enkelt upp och får kontroll över ert budgetflöde. Under oktober och novembers webinar kommer fokus ligga på budgetprocessen i lösningen.

Visma.net Project Management
Här får du en översikt kring hur systemet ger er full kontroll på projekten. Lösningen är bred och vänder sig till alla tjänsteproducerande företag som arbetar med projekt och hanterar allt från försäljning, prospektering till fakturering och ekonomisk uppföljning.

December

Visma.net Project Management
8:e december kl. 12:30-13:00

Introduktion – OneStop Reporting, Vismas nya BI-verktyg
9:e december kl. 10:00-10:30

Introduktion till Visma.net
10:e december kl. 12:30-13:00