Här hittar du våra kommande webinar

Introduktion till Visma.net
Webinariet ger dig en övergripande förklaring kring vad lösningen kan göra för dig. Låt oss visa hur ni kan effektivisera er administration genom att automatisera och effektivisera återkommande rutiner med hjälp av vårt affärssystem i molnet.

OneStop Reporting
I detta webinar tittar vi på vad BI-verktyget OneStop Reporting kan erbjuda dig. Du får en introduktion till hur en rapportpresentation, budget och ett workflow kan se ut. Vi presenterar även hur enkelt det är att skapa nya eller redigera befintliga rapporter och budgetprocesser.

Visma.net Project Management
Här får du en översikt kring hur systemet ger er full kontroll på projekten. Lösningen är bred och vänder sig till alla tjänsteproducerande företag som arbetar med projekt och hanterar allt från försäljning, prospektering till fakturering och ekonomisk uppföljning.

Februari

Introduktion till Visma.net
9:e februari kl. 12:30-13:00

Full kontroll på allt kring projekt – från försäljning till fakturering.
10:e februari kl. 12:30-13:00

Introduktion – OneStop Reporting, Vismas nya BI-verktyg
11:e februari kl. 12:30-13:00

Mars

Introduktion – OneStop Reporting, Vismas nya BI-verktyg
11:e mars kl. 12:30-13:00

Introduktion till Visma.net
16:e mars kl. 12:30-13:00

Full kontroll på allt kring projekt – från försäljning till fakturering.
18:e mars kl. 12:30-13:00