Här hittar du våra kommande webinar

Introduktion till Visma.net
Webinariet ger dig en övergripande förklaring kring vad lösningen kan göra för dig. Låt oss visa hur ni kan effektivisera er administration genom att automatisera och effektivisera återkommande rutiner med hjälp av vårt affärssystem i molnet.

OneStop Reporting
Vill du ha en flexibel budgetprocess, anpassad efter din verksamhet? Med OneStop Reporting strukturerar du enkelt upp och får kontroll över ert budgetflöde.

Visma.net Project Management
Här får du en översikt kring hur systemet ger er full kontroll på projekten. Lösningen är bred och vänder sig till alla tjänsteproducerande företag som arbetar med projekt och hanterar allt från försäljning, prospektering till fakturering och ekonomisk uppföljning.

April

OneStop Reporting- Budgetering
20:e april kl. 12:30-13:00

Introduktion till Visma.net
21:e april kl. 12:30-13:00

Full kontroll på allt kring projekt – från försäljning till fakturering.
22:e april kl. 12:30-13:00

 

Maj

Introduktion till Visma.net
18:e maj kl. 12:30-13:00

Full kontroll på allt kring projekt – från försäljning till fakturering.
19:e maj kl. 12:30-13:00