Modern Elteknik

Modern Elteknik

Företaget startades 1969 med huvudsaklig uppgift att sälja komponenter inom automation och elektronik samt att förmedla teknisk kompetens. Det Göteborgsbaserade bolaget verkar över hela Sverige med försäljning även till utlandet.

 

Pectors konsulter är mycket engagerade och kan systemet utan och innan – Tony Falkesäter, marknadsansvarig

Under de senaste åren har företaget befunnit sig i en expansiv fas och fortsätter så att vara.

Personalen på Modern Elteknik utbildas kontinuerligt av sina leverantörer för att lära sig tekniken bakom nya produkter. Genom att investera i regelbunden fortbildning kan de varje månad tillhandahålla hög kunskapsnivå mot sina slutkunder och därigenom ta fram tekniska lösningar. Idag är de 34 anställda på företaget och målet är att alla inom bolaget ska ha en gedigen utbildning och fortlöpande få ny kunskap inom olika områden.

 

Hur har Pector hjälpt er?

Genom ett bra engagemang från konsulterna – där vissa har varit delaktiga i vår utveckling under 19 år! Vi har gott förtroende för Pectors medarbetare som besitter hög kunskap och erfarenhet av Visma Business och olika verksamhetsprocesser.

 

Vad ser ni för utmaningar framåt?

Att göra Visma Business så enkelt och lättanvänt som möjligt. Det finns alltid saker som förändras såsom kundernas önskemål och de tekniska möjligheterna. Då är det viktigt att kunna ha ett anpassningsbart system som möter detta. I dagsläget finns hög kunskap bland våra medarbetare kring Visma Business, detta tack vare kontinuerlig utbildning även i detta system.