Västkuststugan effektiviserar sin verksamhet

Västkuststugan effektiviserar sin verksamhet

Västkuststugan växer och entreprenaderna blir allt större vilket skapade behov av att effektivisera verksamheten samt minska det manuella arbetet.

För företaget var det också nödvändigt att den nya lösningen skulle kunna hantera successiv vinstavräkning och uppfylla redovisningsregelverket K3. Valet på affärssystemet Visma Business.

– Flexibiliteten i Visma Business och att systemets flöden och funktioner anpassas efter våra önskemål var avgörande. En viktig del i vårt val av Visma var också deras certifierade partner Pector som visade stor förståelse för vår verksamhet samt har erfarenhet från vår bransch. De ser också möjligheter för oss att utvecklas med hjälp av systemet, säger Elisabeth Karlsson, CFO på Västkuststugan.

Moderbolaget Västkuststugan och dotterbolaget Borohus har en gemensam ekonomifunktion där målet är att minska det manuella arbetet. Med Visma integreras flera delar av företaget i en lösning, allt från ekonomi till avtal, lager och entreprenad. För ett expanderande husföretag är det nödvändigt med full kontroll på hela verksamheten.

Västkuststugan hade också höga krav på rapporter och utdata vilket tidigare hanterats manuellt. Eftersom Visma Business knyter ihop flera delar av verksamheten kan företagsledningen få nödvändiga rapporter och analyser utan att ekonomiavdelningen belastas med manuella sammanställningar.