Flodéns – Affärssystem Bygg

Flodéns – Affärssystem för byggbranschen

Flodéns kärnverksamhet är att utveckla och leda byggentreprenader men också underhåll och utveckling av byggnader

Sedan bolaget grundades år 1927 har man ständigt utvecklats för att hålla jämna steg med utvecklingen. När man för några år sedan gjorde en större satsning på bolaget för att möta den snabba tillväxttakten, togs ett viktigt steg mot automatisering.

Investeringen i ett nytt och bättre systemstöd har hjälpt Flodéns att ta bort tidskrävande faktureringsrutiner samt bristfällig rapportering och man upplever att e-flödena underlättar mycket i det dagliga arbetet.

Att man enkelt också kan få ut rapporter så som man vill ha dessa samt att systemet är Excel-kompatibelt är några av fördelarna man nämner på ekonomiavdelningen. De nya möjligheterna att lägga tid på rätt uppgifter uppskattas mycket.

 

Erfarenhet från byggbranschen ett stort plus

Att man valde just Visma Business och att jobba med Vismas certifierade partner Pector avgjordes dels grundat på rekommendationer samt på Pectors kunskaper och erfarenheter mot byggkunder. Implementeringsprocessen beskriver man också som väldigt smidig och det stöd man fått på resan som mycket uppskattat vad gäller tankar, idéer och lösningar anpassade efter branschen.

– Pectors konsulter har hög service och god kunskap, vilket är viktigt för oss som kund. Säger Ingela Qvarford, ekonomiansvarig på Flodéns.

Framöver ser man fram emot att fortsatt se över sina rutiner för att hela tiden förenkla processerna. Man vill också jobba för att få fler leverantörer att bli mer elektroniskt mogna för att kunna automatisera leverantörsfakturaflödet ytterligare.

Pectors konsulter har hög service och god kunskap, vilket är viktigt för oss som kund. -Ingela Qvarford, ekonomiansvarig Flodéns

Vismas certifierade partner Pector ansvarade för implementation och integrationer, samt värdefullt stöd i hela processen.

Flodéns digitaliseringsresa i korthet

  • Utmaning: Ny teknik och nya rutiner var nödvändigt för att växa i önskad takt
  • Lösning: Ett effektivt affärssystem med lösningar anpassade för byggbranschen
  • Resultat: Smidigare flöden samt möjlighet att fokusera på rätt saker när tiden man lägger på rutinmässiga uppgifter minskat avsevärt