Affärssystem för byggbranschen!

Boka demo   Läs vidare om .net för Byggbranschen

Bygg & Entreprenad

Affärssystem för byggbranschen

Pector har anpassat Vismas affärssystem för byggbranschen.

Vi har lång erfarenhet och kunskap om vilka behov som finns hos byggbolag, alltså vet vi hur anpassningarna bör vara. Många av medarbetarna på Pector kommer från byggsidan och genom att implementera den kunskap kan vi också anpassa affärssystem för byggbranschen. För att våra kunder ska bli så effektiva som möjligt har vi också integrationer mot andra system som exempelvis Brikkz, Byggsamordnaren, SmartDok, SDF m.fl. Allt manuellt arbete som utförs mer än en gång bör därför sättas i fråga, det är ofta här som vi kommer in och kan hjälpa er att spara tid. Detta leder till ökad konkurrenskraft och ni kan alltså lägga tid på rätt uppgifter.

Viktiga frågor att besvara när det är dags att byta affärssystem

 

Projekthantering i byggbranschen

Som projektledare inom byggbranschen handlar nästan allt om att kunna förutse nästa steg i processen och att utvärdera var man står någonstans och slutligen ta rätt beslut. Ett bra system förenklar inte bara, det är också en förutsättning för att man skall kunna ge sina kunder fullständigt service och göra projektet så lättarbetat som det går. Med applikationer för projektstyrning som man kopplar ihop med affärssystemet får alltså projektledarna full kontroll över alla sina projekt.

 

Få en helhet med ett affärssystem

Vid en entreprenad är det oftast ett flertal moment att hålla koll på, då är affärssystemet det som binder ihop alla olika delar och bildar en helhet. Under projektets gång kan projektledaren skapa och se rapporter av var ni står för stunden med arbetet dessutom se hur stora kostnaderna är. Ni kan också göra successiva vinstavräkningar och skapa prognoser vilket leder till full kontroll, all data finns hela tiden uppdaterad.

 

Vad utmärker vår systemlösning för byggbranschen?

Kundens önskemål är alltid det viktigaste, därför anpassar vi det flexibla systemet utifrån de unika behov som byggföretag oftast har och förenklar processerna med såväl ekonomi som rapportering. I och med att vinstmarginalerna oftast är lägre gäller det därför att automatisera de processer som faktiskt går: bokslutsarbete, bokföring, arbetsflöden, projektstyrning samt nyckeltal.

 

Successiv vinstavräkning

Vi har en komplett lösning för att hantera successiv vinstavräkning och projektrapportering för bolag som är verksamma inom byggbranschen. Du får full kontroll på ditt prognosarbete och din projektekonomi och vid prognosarbetet hämtas aktuell budget samt det bokförda utfallet direkt från ditt affärssystem. Vidare visas även föregående prognos och kommentarer kring denna. När prognoserna är klara bokförs slutligen den successiva vinstavräkningen automatiskt i affärssystemet och på så sätt slipper du manuell handpåläggning. 

 

Registrering av tid

Att en hantverkares arbetsdag mestadels bör gå åt till att hantverka är nog de flesta med på, därför finns det bra mobila applikationer för tidsregistrering som således kopplas ihop med affärssystemet. I dessa applikationer arbetar alltså byggarbetarna, arbetsledarna och andra involverade i projektet och registrerar och attesterar sin arbetade tid.

 

Affärssystem för byggbranschen – varför ska ni välja Pector som leverantör?

Att byggföretag slutligen väljer oss som systemleverantör handlar om goda referenser och den långa erfarenhet vi har från byggbranschen. Vi är stolta leverantörer till några av Sveriges främsta företag inom bygg exempelvis Serneke GroupVästkuststuganWH Bolagen och Flodéns. Vi har byggt ett unikt och långvarigt förtroende hos våra kunder genom vår unika expertis inom byggsektorn. Om du vill veta mer om hur vi har anpassat Visma’s affärssystem för byggbranschen, kontakta oss gärna.

 

 

affärssystem för byggbranschen affärssystem för byggbranschen affärssystem för byggbranschen

 

Fler nyheter