Ekonomisystem Byggbranschen

Ekonomisystem bygg

Dags att  byta ekonomisystem? Frågor att besvara!

I den här guiden kommer vi att hjälpa dig med viktiga frågeställningar och klargöra vad du behöver ha koll på innan ni byter ekonomisystem.   

 

1. Fler redovisningsdimensioner

Hur många redovisningsdimensioner behöver ni för att få en bra uppföljningsmöjlighet?
Några vanliga exempel kan vara:

 • Projekt
 • Resultatenhet/kostnadsställe
 • Projektansvarig
 • ÄTA

Kan systemet hjälpa dig med att skapa en effektiv konteringssträng automatiskt kopplat på projektet.

 

2. Prognostisering – Successiv vinstavräkning

Att hantera successiv vinstavräkning är ”vardag” för er i byggbranschen därför behövs en stabil applikation för att kunna arbeta effektivt med detta och säkerställa att siffrorna ni har är korrekta hela tiden. Vid prognosarbetet bör aktuell budget samt det bokförda utfallet hämtas direkt från ditt ekonomisystem. Det är också en fördel om systemet visar föregående prognos och kommentarer kring denna. När prognoserna är helt klara bör slutligen den succesiva vinstavräkningen bokföras helt automatiskt.

 

3. Projekthantering

Som projektledare inom byggbranschen handlar mycket om att under tiden kunna förutse nästa steg i processen och att utvärdera var man står någonstans för att kunna ta rätt beslut. Ett bra system skall alltså förenkla processer och skapa förutsättningar för att ge sina medarbetare transparens, och rätt verktyg för att hantera budget och prognosarbetet. Applikation för projektstyrning bör integreras med ekonomisystemet för att så småningom ge organisationen full kontroll över sina projekt. Som är en viktig del att ha med när ni ska välja nytt system.

 

4. Registrering av tid – underlätta arbetet på fältet

Medarbetarna skall göra det de är bäst på, en yrkesarbetare skall alltså lägga sitt fokus på hantverk. En bra och enkel mobilapplikation för tidsregistrering som kopplas ihop med ekonomisystemet är en förutsättning för effektiv hantering. Några viktiga delar att tänka på när ni ska välja tidregistreringssystem är:

 • Enkelheten av användandet
 • Fungerar mobilt
 • Välintegrerat mot löne-/ekonomisystemet
 • Finns det möjlighet att registrera kostnader för material, egenkontroller och ÄTA hantering?

 

5. Projekthantering – en grundsten som måste fungera

Har ni redan ett väl fungerande system för detta så ska ni inte byta ut det, undersök istället möjligheterna att så småningom integrera det mot ekonomisystemet. Idag erbjuds många färdiga integrationer på marknaden.

 

6. Rapporter anpassade efter era önskemål

Vilka nyckeltal är viktiga för er och vad vill ni mäta i framtiden? Klargör tydligt vad ni vill ha ut för information ur systemet och involvera därför ledningen och ekonomiavdelningen i den diskussionen.

 

7. ÄTA-hantering

För att projektet ska löpa på smidigt behövs systemstöd från hantering av ändringar, tillägg och avvikelser.

 

8. Uppföljning av timmar/lönekostnad i projektet löpande

Att lönekostnaden slutligen stämmer överens med projektet utan någon eftersläpning och landar rätt i innevarande period är en otroligt viktig parameter. Säkerställ att systemet kan hämta registrerade timmar som först är godkända och attesterade så ni får full koll på lönekostnaderna i realtid så ni inte riskerar att projektet går back.

 

9. Leverantörsfakturor

Allt går mer åt det digitala hållet när det kommer till fakturor. Några saker att fundera över innan ni väljer EFH-system:

 • Kan systemet automatisk kontera på dina projekt?
 • Har specifik projektledare möjlighet att få sina fakturor automatiskt?
 • Kan systemet ge förslag på kontering för respektive leverantör?
 • Kan man skapa attestlistor efter projekt?
 • Finns det möjlighet till vidarefakturering av leverantörsfakturan?
 • Finns det möjlighet till periodisering?

 

Vår kunskap och långa erfarenhet mot byggbranschen

Pector har en mängd byggkunder sedan många år tillbaka och har således skapat lösningar mot just byggbranschen och de behov som finns. Är du intresserad av våra lösningar så tveka inte att ta kontakt med oss via formuläret så hör vi av oss så snart som möjligt.

Läs vidare om vår lösning för byggbranschen

 

 

 

Ekonomisystem bygg.