Projektekonomi bygg

Projektekonomi för byggbranschen

Brikkz är en komplett lösning för hantering av successiv vinstavräkning samt projektrapportering för bolag verksamma inom byggbranschen. Systemet är dessutom helt integrerad med affärssystemet Visma Business. Med lösningen får du alltså full kontroll på ditt prognosarbete och din projektekonomi.

 

Successiv vinstavräkning

Brikkz är från grunden framtaget för att effektivisera processen kring successiv vinstavräkning. Lösningen tillgängliggörs via ett webgränssnitt som möjliggör enkel åtkomst för arbetschefer och projektledare vid prognosarbetet.

Brikkz erbjuder även import av budgetar från ledande kalkyleringssystem. Vid prognosarbetet hämtas aktuell budget samt det bokförda utfallet direkt från ekonomisystemet. Vidare visas även föregående prognos samt kommentarer kring denna. När prognoserna är klara bokförs slutligen den succesiva vinstavräkningen automatiskt från Brikkz till Visma Business.

 

Brikkz Reporting

Med Brikkz medföljer även ett standardiserat rapportpaket för att stödja företagets projektekonomi. Rapporterna hämtar data från Visma Business, förutom redovisningsdata visas även fakturor som är kopplade mot transaktionerna. I standardutbudet ingår bland annat:

  • Projektresultat
  • Projektsammandrag
  • Projektlista
  • Prognoshistorik
  • Leverantörsinköp
  • Projektvärdering

Brikkz erbjuder även möjligheten att ”skräddarsy” rapporter och exponera precis vad som önskas från affärssystemet.

 

Läs vidare om vår bygglösning