Riskerar ni att hamna efter i byggbranschens digitala transformation?

Visma.net– Det standardiserade och automatiserade affärssystemet för medelstora och stora byggbolag, som är redo att ta klivet till molnet.

Boka demo

Vi arbetar med affärssystemet Visma.net och har specialiserat oss på att anpassa systemprocessen för byggbranschen.

Vi har lång erfarenhet av byggbranschen och är stolta över att få vara en drivkraft i utvecklingen!

Digitalisering och automatisering

För att modernisera arbetsprocesserna behöver byggbranschen integrera digitala verktyg, automatisering och robotteknik. Genom att använda dessa teknologier kan produktiviteten och kvaliteten förbättras avsevärt. Det är här vi kommer in i bilden och ser till att byggbolagen förses med rätt verktyg.

Hållbarhet och Miljömedvetenhet

Byggbranschen står inför utmaningen att minska sin miljöpåverkan. Det är avgörande att använda mer hållbara material och metoder. Energi- och resurseffektivitet är prioriterade områden. Med en modern systemlösning hanterar ni resursåtgången med full kontroll, allt från miljöpåverkan och transporter till svinn på inköp på material.

Byggbranschen i en spännande fas med många möjligheter och utmaningar. Genom att adressera dessa behov kan vi skapa en mer effektiv, hållbar och framgångsrik byggsektor.

Genom att erbjuda anpassade lösningar och effektivisera ekonomihanteringen hjälper vi byggföretag att fokusera på rätt uppgifter och bygger starka relationer med våra kunder. Vi har etablerat starka samarbeten med Medius och NEXT One Technology som tidigare nämnts. Dessa partner bidrar till att stärka vårt erbjudande inom administration för branschen.

Medius är en ledande leverantör av molnbaserade lösningar för leverantörsfakturahantering.
Samarbetet med Medius ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder effektiva verktyg för leverantörsfakturahantering kopplat till Visma.net.

NEXT är specialiserade på byggverksamheters administration och uppföljning på produktionssidan.
Här kan vi dra nytta av expertis inom projektuppföljning och tidredovisning kopplat till systemintegration och anpassning.

Anpassade lösningar

Vi har anpassat Visma.net för byggbranschen och genom medarbetare med många års erfarenhet från byggsektorn har vi kunskap och förståelse som gör att vi kan skräddarsy lösningar som passar branschens unika behov.

Projekthantering och kontroll

Vi ser till att ni som kund får full kontroll på era projekt genom hela verksamheten, från ekonomiavdelningen till projektorganisationen. Genom applikationer för projektstyrning kopplade till affärssystemet kan man övervaka projektstatus, kostnader och prognoser.

Integrationer

För att maximera effektiviteten har vi integrationer mot andra system som exempelvis NEXT, MediusGo, Byggsamordnaren och många fler. Detta minskar manuellt arbete och sparar tid, vilket ökar konkurrenskraften.

Automatisering

Våra lösningar automatiserar processer som bokslutsarbete, bokföring och nyckeltal. Detta är särskilt viktigt i en bransch där kostnaderna kan fluktuera mycket under pågående projekt för att ha kontroll på marginalkalkylen.

Vårt erbjudande består inte endast av ekonomisystem, vi har också stark kompetens inom analys och uppföljning.

Ekonomisk analys

  • Hjälper byggföretag att analysera sina ekonomiska data genom rapporter och dashboards.
  • Genom att granska intäkter, kostnader, lönsamhet och andra nyckeltal kan vi hjälpa er skapa insikter som stöder strategiska beslut.

Riskhantering

  • Genom att analysera risker kan vi hjälpa byggföretag att minimera potentiella förluster.

 

 

Effektivitetsmätning

  • Vi hjälper kunder att mäta effektiviteten i deras processer.
  • Genom att analysera arbetsflöden och produktionsdata kan vi identifiera områden för förbättring.

 

Projektuppföljning

  • System som ger realtidsinformation om projektstatus.
  • Genom att övervaka kostnader, tidplaner och resursanvändning kan byggföretag snabbt identifiera avvikelser och vidta åtgärder.

Att arbeta i den här typen av IT-projekt kräver en strukturerad och metodisk strategi.

Här är en steg-för-steg hur vi på Pector arbetar i projekt:

1. Definiera

Mål och Syfte: Tydligt definiera projektets mål och syfte. Vad är det vi vill uppnå tillsammans med kunden.

Omfattning: Identifiera projektets omfattning och begränsningar. Vad ingår och vad ingår inte är saker som behöver definieras?

Kravspecifikation: Skapa en detaljerad kravspecifikation som beskriver projektets funktionella och icke-funktionella krav.

2. Planera

Projektplan: Skapa en projektplan som inkluderar tidslinjer, arbetsuppgifter och resursallokering.

Milstolpar: Definiera viktiga milstolpar för att mäta framsteg.

Resursplanering: Sätt upp projektets resurser och budget.

Organisera projektet: Utse projektledare och fördela ansvar.

3. Genomför

Arbetsuppgifter: Utför arbetsuppgifter enligt projektplanen.

Kommunikation: Skapa kommunikationskanaler och rapporteringsstrukturer.

Riskhantering: Identifiera och hantera risker under projektets gång.

4. Avsluta

Utvärdera resultat: När projektet är klart, utvärdera resultaten mot de ursprungliga målen.

Lärdomar: Identifiera lärdomar och förbättringsområden för framtida projekt.

 

Genom att följa dessa steg kan vi tillsammans med kunden effektivt hantera projektet och säkerställa framgångsrika resultat. För oss är det oerhört viktigt att ha högt i tak och tät dialog med kunden under hela projektets gång. Det är inte bara vi som utbildar och lär kunden, kunden ger oss alltid nya infallsvinklar att se saker och ting på, vilket är lärorikt även i vår utveckling som systempartner.

Boka demo

 • Skriv gärna vilket system du är intresserad av att titta närmre på