affärssystem bygg

Redo att byta affärssystem och ta ert byggföretag till nästa nivå?

Med hjälp av ett flexibelt affärssystem som är anpassat för byggbranschen kommer ni att få full kontroll över er verksamhet. 

Visma Business är ett kraftfullt affärssystem för entreprenad- och byggföretag. Systemet är uppbyggt på moduler vilket gör att ni enkelt kan växa med det då behoven förändras med tiden.

För ett byggföretag kan ett väl fungerande ekonomisystem vara det som avgör om man slutligen får ordning på sina flöden och kan växa eller står still och stampar på samma ställe. Det som är avgörande är hur väl man kan hålla överblick på sina pågående projekt och inte lägga ner onödig tid på dubbelarbete. Visma Business är alltså affärssystemet som gör detta fullt möjligt!

 

Läs vidare här.

 

Här är några av detaljerna som vi vet att ni vill ha i er vardag:

  • Successiv vinstavräkning
  • Uppföljning under och efter projekt
  • Elektroniska leverantörsfakturor
  • Mobil tidredovisning integrerat till fakturering och lön
  • Lön
  • Prognoser
  • Projektplanering
  • Autopay för koppling mot banken möjliggör automatiskt uppdatering av reskontran
  • ÄTA-hantering
  • Rapporter anpassade efter era önskemål

 

Varför välja Pector som leverantör av affärssystem inom Bygg?

Vi som arbetar på Pector har lång erfarenhet av att knyta ihop projektledarnas önskemål med ekonomiavdelningen. Vi vet också vad som krävs för en lyckad installation av ert affärssystem och för att ge ledningen de svar som behövs för en korrekt styrning. På Pector finns alltså den kunskap och erfarenhet som ni behöver för att få tillgång till en mer effektiv administration. Till affärssystemet har vi kopplat ihop applikationer som är anpassade för byggbranschen som exempelvis SmartDok, Byggsamordnaren m.fl.

Att byggföretag ofta väljer oss handlar om goda referenser och vår långa erfarenhet från byggbranschen. För oss handlar det om att effektivisera verksamheten! Våra kunder som har tagit steget att investera i ett nytt affärssystem kan berätta om halveringar i arbetet med onödig administration och ökad omsättning.

Vi är mycket stolta leverantörer till några av Sveriges främsta företag i byggbranschen som exempelvis Serneke Group, Västkuststugan, WH Bolagen, Flodéns och ByggRex. Vi har alltså förtjänat förtroendet från dessa företag genom att besitta en unik och mångårig kunskap inom bygg, vilket skiljer oss från våra konkurrenter.

 

Vad utmärker vår lösning mot byggföretag?

Kundens önskemål är det absolut viktigaste för oss därför anpassar vi det flexibla systemet Visma Business utifrån de unika behov som byggföretag. I byggbranschen ökar ständigt konkurrensen och vinstmarginalerna är oftast relativt små. Då kliver vi in och hjälper till att effektivisera era processer som exempelvis fakturahantering, bokslutsarbete, arbetsflöden, nyckeltal och projektstyrning.

Pector samarbetar med ett flertal tillverkare av mobila lösningar för att ni som kund skall kunna bli så effektiva som möjligt.  Slutligen: allting som görs två gånger bör ni ifrågasätta och det är ofta där vi kommer in och kan hjälpa er att spara tid och pengar för att öka konkurrenskraften och lägga tiden på rätt saker.

 

Välj samma affärssystem som några av Sveriges framgångsrikaste byggföretag.

 

affärssystem bygg

wh-bolagen           affärssystem bygg affärssystem bygg

Våra kunder tycker till