Affärssystemet för entreprenadföretag

Bygg & Entreprenad

Affärssystem för entreprenadföretag

Vi har anpassat Visma Business affärssystem för entreprenadföretag

Vi har lång erfarenhet och kunskap om vilka behov som finns hos entreprenadföretag, alltså vet vi hur anpassningarna bör vara. Under lång tid har vi jobbat med dessa specifika lösningar och har mycket god kunskap av entreprenadlösningar.

Många av våra medarbetare kommer från bygg/ entreprenadsidan, genom att implementera den kunskap kan vi också forma affärssystemet. För att våra kunder ska kunna bli så effektiva som det går har vi också kopplingar mot andra system som exempelvis SDF, Byggsamordnaren och SmartDok m.fl.

Allt manuellt arbete som görs mer än en gång bör man sätta i fråga, det är ofta här vi kommer in och kan hjälpa er att spara pengar. Detta kommer att leda till ökad konkurrenskraft och ni kan alltså lägga tid på ”rätt” arbetsuppgifter.

 

Hantering och uppföljning av projekt

Som projektledare inom bygg och entreprenadbranschen handlar nästan allting om att kunna förutse vad nästa steg i processen är och att utvärdera var man står just nu och kunna ta korrekta beslut. Ett bra affärssystem förenklar inte bara detta, det är också en förutsättning för att man i sin tur ska kunna ge sina kunder fullständig service och göra projektet så lättarbetat som möjligt. Med applikationer för projektstyrning som man kopplar till affärssystemet får alltså projektledarna full koll över alla sina enskilda projekt.

 

Tidsregistrering

Att en arbetares dag mestadels bör gå åt till att jobba är nog de flesta med på, därför finns det bra applikationer för tidsregistrering som man kopplar samman med affärssystemet. Där arbetarna, arbetsledarna och andra involverade personer i projektet registrerar och attesterar sina arbetade timmar vilket innebär att mer tid kommer kunna läggas hos kunden och mindre tid till onödig administration.

 

Varför välja Pector som leverantör av affärssystem inom entreprenad?

Att entreprenadföretag ofta väljer Pector handlar således om goda referenser och den erfarenhet vi har från bygg och entreprenadbranschen. Vi är stolta leverantörer av affärssystem till några av Sveriges främsta företag inom bygg och entreprenad som Serneke Group, Norrbottens BergteknikVästkuststuganWH BolagenFlodéns och ByggRex. Vi har förtjänat förtroendet från dessa kunder genom att besitta en mycket god kunskap.

 

Få en helhetslösning

Vid en entreprenad är det oftast ett flertal olika moment att hålla koll på, då är Visma Business systemet som håller ihop alla olika delar därav bildas en helhet. Under projektets gång kan projektledaren skapa och se rapporter av var ni står för stunden med arbetet dessutom se hur stora kostnaderna faktiskt är. Ni kan också göra successiva vinstavräkningar och skapa prognoser vilket leder till full kontroll, all information finns hela tiden uppdaterad.

 

Flexibelt affärssystem som är enkelt att anpassa

Era önskemål är alltid det viktigaste, därför anpassar vi det flexibla systemet utifrån de unika behov som entreprenadföretag ofta har. Vinstmarginalerna oftast är lägre i entreprenadbranschen och då är det viktigt att automatisera bort manuella processer. Som exempelvis bokslutsarbete, bokföring, arbetsflöden, projektstyrning samt nyckeltal.

 

Vill ni veta mer om hur vi kan anpassa Visma Business affärssystem för entreprenadföretag?

Fyll i formuläret så hör vi av oss till er inom kort.

Fler nyheter