Serviceavtal- Silver

I serviceavtal Silver levererar vi mer trygghet och proaktivitet för dig. Vi genomför två förvaltningsmöten per år, samt säkerställer att den årliga uppgraderingen görs.

 

Förvaltningsledning

Pector kallar till förvaltningsmöte med kunden och arbetar proaktivt med för att tillgodose nya behov eller implementera effektiviseringar. Vi går också igenom utförda arbeten/supportcase och diskuterar utbildningsbehov samt planerar framtida förbättringar. Vi går också igenom de nyheter som kommer med den årliga uppgraderingen och som är relevanta för er. Allt för att ert systemstöd ska kunna vara så effektivt och digitalt som möjligt. I Serviceavtal Silver genomförs 2 förvaltningsledningsmöten per år.

 

Uppgradering

Årligen sker en uppgradering till senaste huvudversion av Visma Business. I samband med detta kontrolleras och uppgraderas även integrationer samt övriga programvaror som Pector ansvarar för. Efter att den tekniska uppgraderingen genomförts testleder vi kunden i testarbetet för att säkerställa god kvalité i uppgraderingen. Kontakta oss så berättar vi mer.