Serviceavtal- Guld

I serviceavtal Guld “tar vi ut hela steget” och skapar en aktiv förvaltning av din systemlösning. Uppgradering, övervakning och Timbank ingår.

 

Förvaltningsledning

Pector kallar till förvaltningsmöte med kunden och arbetar proaktivt med för att tillgodose nya behov eller implementera effektiviseringar. Vi går också igenom utförda arbeten/supportcase och diskuterar utbildningsbehov samt planerar framtida förbättringar. Vi går också igenom de nyheter som kommer med den årliga uppgraderingen och som är relevanta för er. Allt för att ert systemstöd ska kunna vara så effektivt och digitalt som möjligt. I Serviceavtal Guld genomförs minst 4 förvaltningsledningsmöten, men timbanken skapar självklart förutsättningar för fler om så önskas.

 

Uppgradering

Årligen sker en uppgradering till senaste huvudversion av Visma Business. I samband med detta kontrolleras och uppgraderas även integrationer samt övriga programvaror som Pector ansvarar för. Efter att den tekniska uppgraderingen genomförts testleder vi kunden i testarbetet för att säkerställa god kvalité i uppgraderingen.

 

Övervakning

Lämplig automatisk övervakning sätts upp för kritiska tjänster. Vad som är kritiskt och relevant att övervaka skiljer sig mycket från kund till kund. Exempel på övervakning kan vara, import av order från ”webshop”, import av verifikationer från annat försystem, Pector Import eller kontroll av att samtliga tjänster svarar relaterat affärssystemet och dess moduler. Notera vidare att servermiljö och eventuell driftspartner kan påverka våra möjligheter att leverera denna tjänst fullt ut. Övervakningen genererar mail till Pector Support för åtgärd (08:30-16:30 helgfria vardagar om ej annat avtalas).

 

Timbank

Genom en Timbank skapas en förutsägbar kostnad för löpande förvaltning av systemlösningen. Vi estimerar tillsammans en bra nivå för aktiv förvaltning av lösningen och Ni erhåller en rabatt på timpriset. Timmarna får fritt disponeras mot Pector, tillexempel i form av mötes-, konsult- eller tekniska uppdrag. Timmarna är tänkta att disponeras inom ramen för en 12 månaders period, men Ni som kund har alltid rätt att skjuta 20% till nästkommande period i de fall timmarna är outnyttjade.

Med timbanken följer också er ”egna” dedikerade konsult som kan planeras in för arbete relaterat de förvaltningsledningsmöten som genomförs med jämn periodicitet. Med timbanken lämnar vi % rabatt jämfört ordinarie timpristaxa för våra tjänster. Kontakta oss så berättar vi mer.