Serviceavtal- Brons

Genom vår support hjälper vi våra kunder med tips och råd per telefon, mail eller via vårt ärendehanteringssystem.

Supporten omfattar alla delar i lösningen som levererats av Pector. Det betyder att vi inte bara supporterar affärssystemet utan också de olika moduler du valt till.  Vi supporterar också de eventuella integrationerna som Pector levererat antingen som standardintegrationer eller som unikt utvecklats för er och era behov. Supporten finns alltid tillgänglig på kontorstid mellan 08:30 och 16:30 alla helgfria vardagar.

Frågor som innebär att Pector ska genomföra förändringar i innehåll eller layout i någon del av program eller data innefattas inte, utan faktureras enligt ordinarie prislista.  Alla ärenden handhas av supporten och ibland övergår supportärendet till att bli ett konsultuppdrag vilket tilldelas av supporten. Samtliga ärenden loggas med problembeskrivning och lösning i vårt ärendehanteringssystem.