Projektekonomi

Projektekonomi

Brikkz- En lösning för att hantera successiv vinstavräkning och projektrapportering för bygg och entreprenadbolag. Applikationen är helt integrerad med Visma Business affärssystem och du får full kontroll på prognosarbetet men också på er projektekonomi.

 

Brikkz- Successiv vinstavräkning

Du kommer lätt åt applikationen från ett webgränssnitt som möjliggör enkel åtkomst för arbetschefen samt projektledaren vid prognosarbetet. Brikkz erbjuder också import av budgetar från kalkyleringssystem. Vid prognosarbetet hämtas då den aktuella budgeten och det bokförda utfallet rakt från affärssystemet. Vidare visas också föregående prognos men också kommentarer kring denna. När prognoserna sedan är färdiga bokförs slutligen den succesiva vinstavräkningen helt per automatik från Brikkz till affärssystemet.

 

Brikkz Reporting

Med Brikkz får du också med ett standardiserat rapportpaket för att stödja bolagets projektekonomi. Rapporterna hämtar data från Visma Business affärssystem, förutom redovisningsdata visas också fakturor som är kopplade mot transaktionerna. I standardutbudet i Brikkz Reporting ingår följande rapporter: Projektresultat, leverantörsinköp, projektvärdering, projektsammandrag, projektlista och prognoshistorik.

Brikkz erbjuder möjligheten att skräddarsy rapporter och exponera precis vad som önskas från affärssystemet.

Mer information om vår bygglösning hittar du här.