Visma.net är ett komplett affärssystem i molnet som effektiviserar era processer

Visma.net är ett skalbart affärssystem helt i molnet som hjälper er att effektivisera era processer genom automatisering.

Boka demo

Visma.net

Affärssystemet passar er som vill öka resultatet genom att implementera moderna och effektiva processer som i stor grad bygger på automatisering och digitalisering av dessa processer. 

Visma.net är från grunden byggt med syfte att göra er vardag enklare och slutligen mer effektiv. Ert fokus bör ligga på att utveckla och effektivisera er kärnverksamhet istället för att ägna er åt att exempelvis välja hårdvara eller hålla koll på uppgradering av mjukvara. Schemalägg även fakturering, periodiseringar, beställningar och avskrivningar för att effektivisera arbetet och spara tid. Du kan också skicka, ta emot och attestera fakturor direkt i systemet. Visma.net är dessutom integrerat mot din bank vilket underlättar avstämningar av bankkonton. 

Oavsett om du har rollen som ekonomichef, VD eller controller får du alltid pålitlig realtidsinformation som du kan utgå ifrån och fatta välgrundade beslut. I Visma.net finns också en logistikmodul som förser dig med aktuella försäljningssiffror, beställningar, lagerstatus och leveransstatus etc. Det är ett mycket effektivt verktyg för alla typer av verksamheter och kan därför anpassas till era affärsprocesser för att åstadkomma ett smidigt arbetsflöde. Du får alltså full kontroll, bra optimeringsmöjligheter och säkerställer att kunderna får korrekt information.  

Fördelar med Visma.net 

 • Automatisering av löpande processer 
  • Spara tid genom att automatisera flöden som exempelvis fakturering, bankhantering, myndighetsrapportering och attestflöde. 
 • Mobilt  
  • Logga in och arbeta i affärssystemet var du än befinner dig, exempelvis från en dator, läsplatta eller mobil. 
 • Säkerhet 
  • Installationer, servrar och backup-rutiner hanteras på ett mycket säkert sätt vilket innebär att du inte behöver tänka på det. 
 • Korrekta rapporter i realtid 
  • Skapa en enkel översikt över företagets olika delar med möjlighet till vidare analys. 
 • Reducera kostnader 
  • Eftersom Visma.net är en molntjänst så uppdateras tjänsten löpandevilket innebär att kostnad för drift och IT försvinner och ni får full kontroll på era abonnemangstjänster. 
 • Ett standardsystem som går att vrida på och anpassa för att passa er verksamhet och med enkelhet kan ni skala upp/ner funktionalitet efter era behov 
 • Systemuppdateringar som sker automatiskt 

 

Kontakta oss för vidare diskussion så hjälper vi dig att ta rätt beslut för din verksamhet.

->