Visma eEkonomi, Avtalsfakturering

Beskrivning

Priset betalas per månad

Modulen skapar automatiskt upp dina fakturor och skickar in till Visma eEkonomi.

Du slipper manuell hantering i ett enkelt och överskådligt verktyg. Exempelvis hyresavier som ska sändas månadsvis eller leasingavtal som faktureras varje kvartal.