Logistik och distribution

Ökad effektivitet med en kraftfull logistiklösning

Lagerstyrning, inköp, och försäljning är områden vi dagligen diskuterar och hittar lösningar tillsammans med våra kunder och partners. 

Idag sker förändringarna allt snabbare och kraven ökar på effektivisering och rationalisering av företagens processer. Vi har genom åren byggt upp en djup kunskap och insikt om de snabba förändringarna och vilka konsekvenser de får för verksamheten. Pectors expertis och branscherfarenhet i kombination med djup kunskap och erfarenhet av Visma gör att vi kan leverera strategier och en affärssystemslösning som stödjer hela värdekedjan för att förändra er verksamhet och bli mer effektiva. Vi integrerar ofta affärssystemet mot andra system som exempelvis handdatorsystem eller produktionsstöd. 

 

Exempel på funktioner i affärssystemet

 • Försäljningsorder av olika slag 
 • Artiklar & tid i en och samma order 
 • Inköp- och sammansättningsorder 
 • Dynamisk pris- och rabattmatris 
 • Fler lagerställen/ flytande placering 
 • FIFO 
 • Artikel-/Produkthantering; strukturartiklar 
 • Mycket flexibel enhetshantering 
 • Beställningsförslag 
 • Streckkodshantering 
 • Avtalsfakturering 
 • EDI-flöden