”Visma Business är enkelt att anpassa efter verksamheten. ”

Kundcase, 15 februari 2019

”Visma Business är enkelt att anpassa efter verksamheten. ”

Läs hela kundcaset här

 

Att valet föll på Visma Business berodde främst på de utvärderingar och jämförelser som WH Bolagen gjorde, men även på att några av medarbetarna hade positiv erfarenhet av systemet sedan tidigare.

Valet av Vismas certifierade partner Pector som stöd i hela processen avgjordes till stor del på trygghet, de visste vad systemet kunde & var kapabelt till framöver linjerat med verksamhetens utveckling. Implementationsprocessen beskriver WH Bolagen som “väldigt bra, snabbt och enkelt”.

Vi kände en trygghet med Pector och det blev därför ett naturligt val att inleda ett samarbete.
– Johan Björklund ekonomichef på WH Bolagen

 

 

 

Fler nyheter