Ekonomisystem, Affärssystem, Bokföringsprogram och ERP

Ekonomisystem

Ekonomisystem, Affärssystem, Bokföringsprogram och ERP

 

Vad är ett ekonomisystem?

I ett ekonomisystem hanterar företaget sin data när det gäller fakturering, bokföring, orderhantering men också andra specifika funktioner. Det är nödvändigt för att automatisera, förenkla och slutligen strukturera sina arbetsprocesser. Ekonomisystemen har också begränsade funktioner och saknar affärssystemets moduldjup. De har som regel ett avskalat gränssnitt med vissa standardfunktioner och fokuserar på att vara enkelt i drift och skötsel.

 

Varför ett ekonomisystem?

Om ni bedriver en verksamhet som säljer produkter/ tjänster och omsättningen ökar kan det vara ett bra alternativ att faktiskt investera i ett ekonomisystem. Det hjälper er också att strukturera upp de olika delar som vanligtvis krävs av ett företag att redovisa när det gäller bokföringen. Detta är någonting som dessutom är mycket viktigt och ger er värdefull information om hur företaget går rent ekonomiskt. Ibland räcker inte ett ekonomisystem riktigt till och då kan det vara läge att titta närmre på ett affärssystem istället.

 

Affärssystem

Ett affärssystem har flera moduler som går att skala bort och addera vid behov, som dessutom är helt integrerade med varandra. I affärssystemet finns också stöd för bokföring, inköp, produktion, order- och lagerhantering, kund- och leverantörsreskontra, planering av resurser och tidsredovisning, personal- och kundadministration. Affärssystemet hjälper dessutom företaget att öka produktiviteten, måluppfyllelsen och kvaliteten i de olika processerna vilket leder till framgång.

Att använda ett affärssystem handlar om att kunna se helheten i bolaget, där varje del är viktig för att slutligen få en korrekt bild över verksamheten. Att slippa använda flera system som i huvudsak inte kan kommunicera med varandra, ger organisationen möjlighet att också agera snabbt. Med ett integrerat helhetssystem undviks alltså onödig administration som därmed tar tid från verksamheten.
Läs vidare om Visma Business och Visma.net.

 

Bokföringsprogram

Ett bokföringsprogram hanterar i princip endast redovisningsflöden och är enkelt för användaren att arbeta i. Programmen har alltså standardiserade funktioner som i huvudsak passar de mindre verksamheterna.

 

ERP

ERP står för Enterprise Resource Planning och är alltså den internationella benämningen av begreppet affärssystem. Det handlar alltså om resursplanering för företag. Programvaran hanterar normalt företagets processer som ekonomi, personal, leveranskedja, drift och rapportering i ett integrerat system. Flexibilitet men också anpassning efter behov utmärker ett bra ERP-system.

 

Står ni inför val av ekonomisystem/ affärssystem?

Ladda ner vår kostnadsfria guide och ta del av våra tips när det är dags att välja system ⬇️

 

Fler nyheter