Visma Business, 1 september 2020

Visma Business version 15.01

15.01 är den andra releasen under Vismas huvudversion 15. Innehållet är nyheter, förbättringar och rättningar. Här hittar ni några highlights från Visma Business version 15.01.

 

E-postsändning av dokument: fler mottagare och bättre mallar

Fler möjligheter för er som använder e-post för distribution av olika typer av dokument (exempelvis orderbekräftelse & faktura.)

 

Automatisera avskrivning på anläggningarna med schemaläggning

I version 15.01 har alternativet “Sista dagen i föregående månad” lagts till som standard, vilket innebär att avskrivning kan schemaläggas med hjälp av schemaläggaren i systemet.

 

Matchning av inbetalningar efter påminnelser med påminnelseavgift 

Version 15.01 har stöd för matchning av öppna kundposter avseende avgift när betalning har gjorts med OCR-referens till påminnelsen.

 

Inställning av Autoinvoice-konto

Man kan nu via funktionen Konfigurerar Autoinvoice-konto i Visma Business tala om för PEPPOL nätverket att man också skall vara synlig som möjlig mottagare av e-dokument.

 

Fler nyheter