Pector, 8 mars 2018

Visma Business-konsult

visma business-konsult

Katarina arbetar som konsult på Pector. Hon jobbar med implementering av Visma Business samt utveckling av kundernas verksamhetsprocesser och arbetssätt.

 

Hon ger stöd i kundernas arbete med ekonomistyrning, budget, analys och uppföljning. Med lång erfarenhet av projektredovisning inom byggbranschen arbetar hon med projektledning av kundunika lösningar.

 

katarina@pector.se 031-335 05 74

Fler nyheter