Pector, 2 mars 2016

Västkuststugan väljer Visma Business affärssystem

Västkuststugan väljer Visma Business affärssystem och Pector som partner.

Västkuststugan växer och entreprenaderna blir allt större vilket skapade behov av att effektivisera verksamheten och minska det manuella arbetet. För företaget var det också nödvändigt att den nya lösningen skulle kunna hantera successiv vinstavräkning och uppfylla redovisningsregelverket K3. Valet på affärssystemet Visma Business.

Västkuststugan hade också höga krav på rapporter och utdata vilket tidigare hanterats manuellt. Eftersom Visma Business affärssystem knyter ihop flera delar av verksamheten kan företagsledningen få nödvändiga rapporter och analyser utan att ekonomiavdelningen belastas med manuella sammanställningar.

Läs mer på pressreleasen nedan om hur Västkuststugan ser stora utvecklingsmöjligheter

 

Läs hela pressreleasen här.

 

visma business affärssystem

Fler nyheter