Vad är ett affärssystem egentligen?

Vad är ett affärssystem?

Ett affärssystem är en integrerad mjukvarulösning som används för att hantera och automatisera en mängd olika affärsprocesser och funktioner. Affärssystemet syftar alltså till att förbättra effektiviteten, minska manuellt arbete, öka synligheten och hjälpa företag att fatta välgrundade beslut baserade på aktuell information. Ett affärssystem kan exempelvis omfatta följande komponenter och funktioner:

 • Ekonomihantering: Inkluderar bokföring, fakturering, redovisning, och budgetering. Det hjälper företaget att spåra sina ekonomiska transaktioner och säkerställa korrekt redovisning.
 • Lagerhantering: Hanterar lager, lagernivåer, inköp och distribution för att optimera företagets lagerhantering och minimera överflödigt lager.
 • Försäljning och marknadsföring: Inkluderar funktioner för försäljningsorder.
 • Inköp: Hanterar inköpsprocessen, från att skapa inköpsorder till att godkänna betalningar till leverantörer.
 • HR och lönehantering: Omfattar personaladministration, löneberäkning, tidsrapportering och personalinformation.
 • Produktionshantering: Hanterar produktionsprocesser, tillverkning och planering för att optimera produktionsflödet.
 • Projektledning: Används för att hantera projekt, tilldela resurser och övervaka projektframsteg.
 • Affärsanalys: Erbjuder rapporterings- och analysverktyg som hjälper organisationer att dra insikter från sina data och ta välgrundade beslut.
 • E-handel: Omfattar funktioner för att skapa och hantera onlinebutiker och e-handelsverksamheter.
 • CRM (Customer Relationship Management): Hjälper till att hantera kundrelationer, spåra kundinteraktioner och förbättra kundservice.
 • Supply Chain Management (SCM): Optimerar företagets leveranskedja genom att hantera logistik, distribution men även leverantörsrelationer.
 • Kundsupport och service: Inkluderar ärendehantering och supportverktyg för att förbättra kundtjänst och supportprocesser.

 

Ett affärssystem är alltså utformat för att integrera alla dessa olika funktioner och ge organisationen en enhetlig plattform för att hantera och övervaka sina verksamhetsprocesser. Genom att använda ett affärssystem kan ni därmed effektivisera arbetsflöden, förbättra produktiviteten och öka förmågan att anpassa sig till förändrade affärsmiljöer. Valet av ett affärssystem beror självklart på företagets specifika behov och bransch, det är även vanligt att man har olika typer av försystem som man sedan väljer att integrera till affärssystemet.

 

Detta bör ni tänka på om ni är ute efter nytt affärssystem