Dags att bli mer digitala

och byta ERP system?

Är ni i tankar att byta ERP system?

Första steget handlar om att ha bra systemstöd i verksamheten för att underlätta arbetet. Det utgör grunden för att kunna arbeta mer digitaliserat och kapa arbetsuppgifter. Har ni ett stabilt ERP system som är byggt för framtiden så kommer ni väldigt långt.

Det är också viktigt att förbereda alla i organisationen och prata om fördelarna med ett modernt system för att få med dem på tåget. Det kommer att göra resan lättare om alla jobbar mot samma mål. Har ni ett bra system för leverantörsfakturor, har ni bra rapporteringsverktyg, bra budgethantering och kan systemen prata med varandra? Det är en väldigt viktig del av automatiseringsprocessen att integrera systemen för att få en helhet och slippa manuella steg.

Läs vår komplette guide ”Viktiga frågor att besvara innan du byter ERP”