Kan Visma Business hantera successiv vinstavräkning?

Hej Vad innebär successiv vinstavräkning och hur jobbar jag med det i Visma på ett enkelt sätt?

 

Tack för din fråga

Vi har ett rapportpaket som stödjer modellen för successiv vinstavräkning för er som arbetar med projektredovisning i Visma Business.

 

Här kommer ett exempel på vad successiv vinstavräkning innebär.

Ex. i ett projekt där man gör en budget så ska projektet genera 100 000 kr i intäkter och 70 000 kr i kostnader. Ett resultat på 30 000 kr. Under projektets löptid, kan man titta på projektets inkomna ”faktiska” kostnader som ex. uppgår till 35 000 kr, alltså hälften av de budgeterade kostnaderna. Enligt modellen för successiv vinstavräkning innebär det att projektet är till 50% färdigställt, bolaget har alltså rätt att lyfta 50% av de prognostiserade resultatet 15 000 kr.

För att justera resultatet, vid samma tidpunkt tittar man på projektets ”faktiska” intäkter som ex. är på 0 kr, alltså de gör att projektet har förlust -35 000 kr. De vet att de kommer i framtiden att fakturera 100 000 kr enligt prognosen. Vilket enligt modellen innebär att de har rätt att justera det negativa resultatet från -35 000 kr till 50% av de prognostiserade resultat (30 000*50%) 15 000 kr.

Sammanfattningsvis resultatet bygger på en framräknad färdigställande grad i %, där projektets faktiska kostnader (dividerat med de prognostiserade kostnaderna) ligger till grund för projektets färdigställandegrad. Färdigställandegraden avgör hur stor del av de prognostiserade resultat projektet får lyfta.