Projektverktyg för byggbranschen

I byggprojekt med i många fall små marginaler är den ekonomiska uppföljningen av största vikt.

Med Brikkz har du kontinuerligt uppdaterade nyckeltal och kan därmed följa utfallet i realtid. Med verktyget kan du agera så fort något inträffar. Verktyget är för dig som är projektledare/byggledare och tillgängliggörs över nätet så att du alltid kommer åt systemet.

Boka demo

Prognos & Rapportering

I din prognosöversikt har du med dig både budget och utfall för att på bästa sätt kunna prognostisera. Varje prognos sparas i systemet och de underliggande kommentarerna är tillgängliga vid nästa prognostillfälle. Prognoserna kan göras på lite olika sätt. Antingen tar man utgångspunkt i den beräknade återstående kostnaden (BÅK), eller också utifrån projektets slutgiltiga utfall. I lösningen finns ett standardiserat rapportpaket som ger dig full översikt över samtliga ekonomiska transaktioner från ditt ekonomisystem. Rapportraderna ger sedan enkel åtkomst till dina leverantörsfakturor. Finns behovet av ”skräddarsydda” rapporter så kan detta också tillgodoses genom verktyget.

projektverktyg för byggbranschen

Projekt

Modulen ger en tydlig överblick över samtliga av dina projekt. Här finns goda urvalsmöjligheter men också möjlighet att enbart följa dina egna projekt. På projektet samlar du sedan alla nödvändiga detaljer såsom, ersättningsform, entreprenadform och projektmedlemmar. Projektet innehåller alltid uppdaterade siffror kring projektets ekonomiska status med nyckeltal.

Projektkort

Projektverktyg för byggbranschen

Dokument

Under ditt projekt kan du samla alla typer av relaterade dokument och filer. Förslagsvis nyttjar du funktionaliteten för mappstruktur, som möjliggör olika mappstrukturer relaterat till olika typer av projekt. Unikt för lösningen är att du inte behöver ladda ner/ladda upp officerelaterade dokument vilket är både underlättande och tidsbesparande.

 

Boka demo av Brikkz