Redigera kostpris i Visma Business

Redigera kostpris i Visma Business

Har du fakturamottagit inköpsordern så gör du enklast en justeringsorder och plocka ut produkten ur lagret och leverera därefter in den igen till det nya kostpriset. Tänk på att när man gör en lagerorder har man omvända tecken på i antal-kolumnen (negativt antal för att minska lagret och tvärt om). Kom därefter ihåg att bokföra lagerjusteringen.