Ongoing lagerhanteringssystem till Visma Business

Ongoing lagerhanteringssystem till Visma Business

  • Artikelregister synkroniseras från Visma Business till lagerhanteringssystemet.
  • Plocklista skickas med automatik från Visma Business till lagerhanteringssystemet. Systemet har även stöd för att dra tillbaka plockorder.
  • När ordern är plockad på lagret frisläpps den.
  • Sändningsnummer på godset återrapporteras till Visma Business för enkel spårning.
  • Förväntade inleveranser skickas med automatik över till lagersystemet.
  • Vid varumottag frisläpps inköpsordern automatiskt.
  • Omfattande loggning och avvikelsehantering.

Mer information om Visma Business och Ongoing kopplingen