Lagersystem

Lagersystem integrerat med Business NXT och Visma Business

Kravet på att information ska vara lättåtkomlig har de senaste åren inneburit ett genombrott för webbaserade system. Fler företag går alltså över till att hantera logistiken via webbaserade system. Genom att integrera Business NXT eller Visma Business med Ongoing Warehouse lagersystem får ni som nyttjar 3PL en kraftfull och automatiserad lösning för era flöden. Integrationen fungerar lika bra om du använder Ongoing WMS för ditt eget lager.

Ongoing är utvecklat i mycket nära samarbete med 3PL-företag och deras kunder och har varit i drift sedan 2008. Eftersom det är ett standardsystem utvecklas produkten löpande i takt med att kundernas krav och önskemål uppkommer och förändras. Detta innebär alltså att alla kunder kan dra nytta av den förbättrade funktionalitet.

 

Webbaserat lagersystem ger ökad försäljning

  • Att systemet är helt webbaserat gör också att ”kundens kund” det vill säga varuägarna kan använda Ongoing för att lägga orders, se lagersaldo, statistik, uppdatera kundregistret etc.
  • Det är snabbt och lätt att köra igång systemet men också att få Business NXT eller Visma Business-integrationen på plats.
  • Våra kunder vill oftast ha helhetslösningar där Ongoing utgör en viktig del för lager och logistikföretag som vi då kopplar ihop.
  • Standardsystem ger såväl långsiktighet som kostnadseffektivitet. Alla kunders verksamheter skiljer sig åt men i grund och botten är behoven tämligen lika för företag som är verksamma inom 3PL.

 

Ongoing integrationen bygger på följande delar:

  • Produktregistret synkroniserar alltså från Business NXT eller Visma Business till lagersystemet Ongoing.
  • Plocklistor skickas med automatiskt från Business NXT eller Visma Business till lagersystemet och har dessutom stöd för att dra tillbaka plockordern och när ordern är plockad på lagret så frisläpps den.
  • Sändningsnummer på godset återrapporteras avslutningsvis till affärssystemet för enkel spårning.
  • Förväntade inleveranser sker automatiskt till lagersystemet.
  • Vid varumottag frisläpps inköpsordern automatiskt.
  • Stöd för omfattande loggning och avvikelsehantering finns också.

 

Vill ni åstadkomma ett kostnadseffektivt logistikflöde?

Kontakta oss eller fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.

Lagersystem för visma business