Så här går en förstudie till,
steg för steg

Så här går en förstudie till

För att identifiera rätt lösningar för er behöver vi först ha identifierat rätt behov. Förstudien börjar därför med en genomlysning av era nuvarande processer. Därefter, när vi kommit en bit fram i arbetet går vi igenom hur processerna ”bör” se ut och samspela för att effektivisera de interna processerna i er vardag. Vid exempelvis byte av affärssystem är det vanligt att man skriver ner en lång lista på funktioner som man önskar ha i det nya systemet, utan att definiera vad man vill uppnå och vilket värde de ska generera.

 

En förstudie innehåller för det mesta följande punkter som:

  • Bakgrund mål och syfte
  • Omfattning och avgränsningar
  • Nulägesanalys
  • Kravspecifikation
  • Ekonomisk analys
  • Lösningsförslag
  • Milstolpar

 

Läs vår guide ”Därför bör du göra en förstudie innan du byter system”