Uppnå en effektivare tidrapportering!

Effektiv tidrapportering med Blikk

Spara tid och öka insikten i ditt företag med Blikk – Ett heltäckande verktyg för tidrapportering som gör det enklare att hålla koll på hur tiden i din verksamhet spenderas. Oavsett var du befinner dig så låter Blikk dig enkelt rapportera tid via både dator och mobil. Skapa kompletta underlag för fakturering och lönehantering som smidigt integreras med ditt ekonomisystem.

 

Flexibel tidredovisning

 

Välj mellan enkel och detaljerad tidredovisning som passar din verksamhetsbehov. Rapportera tid dagligen, veckovis, eller månadsvis och stämpla enkelt ut med mobilen.

Projekt och Arbetsorder

 

Detaljerad rapportering mot arbetsorder, projekt, aktiviteter och uppgifter. Anpassa prissättningen för aktiviteter och hantera vilka som ska faktureras vidare till kunder.

Automatiserat Löne- och Fakturaunderlag

 

När tidrapporter och utlägg är godkända så omvandlas de automatiskt till korrekt löne- och fakturaunderlag. Integreras smidigt med affärssystemet för en sömlös överföring.  Systemet eliminerar behovet av manuella beräkningar och samlar allt du behöver för fakturering.

Smidig attestprocess

 

Blikk förenklar attesteringen av din tid. Bestäm vem som ska vara attestansvarig eller tillåt anställda att ha ett eget attestansvar. Allt detta ställs enkelt in i systemet utefter ert behov.

 

Projektverktyg för byggbranschen Tillgång till artikelregister och anpassningsbara prislistor

Projektverktyg för byggbranschen Dag-, vecko- eller månadsregistrering – via dator och mobil

Projektverktyg för byggbranschen Rapportera tid mot bl.a. arbetsorder, projekt, och aktiviteter