Nyhet, 10 februari 2015

Standard före anpassat när kostnaden för ägande över tid är viktigt.

I Herbert Nathans nya rapport är det tydligt att företag skall försöka anpassa sig. Till den standard som finns i systemet snarare än att detaljstyra flöden i sin investering om ägandekostnaden och enkelheten skall vara bäst för kunden över tid.

Utdrag ur rapporten:

Standard blir allt vanligare

Både 80- och 90-talet präglades av kund unika anpassningar. Samtliga leverantörer påvisade och uppmuntrade kunderna till att förädla sin systemlösning med kund unika tillägg. På kort sikt visade det sig fördelaktigt då kunden fick ett system som följde kundens processer. Dock, på längre sikt, har det i många fall blivit en katastrof då man har fastnat i gamla versioner helt utan möjlighet till uppgradering.

I dag finns det en grundläggande förståelse hos såväl kunden som leverantören. Att en standardlösning är att föredra, och att kund unika tillägg ska reduceras till ett absolut minimum för att undvika framtida problem. Majoriteten (cirka 60 procent) av alla installationer av ett affärssystem bygger på 90-100 procent standard.

Förutom ökad insikt hos kunderna kan vi konstatera att flertalet affärssystem i dag kan erbjuda så bred och djup grundfunktionalitet. Behovet av anpassningar har minskat avsevärt under de senaste tio åren. De flesta affärssystem har stöd till merparten av kundens processer.

Rapporten i sin helhet köps direkt av Herbert Nathan här:

http://www.herbertnathan.se/se/publikationer/

Fler nyheter