Visma AddOn

Egenutvecklade tilläggsprodukter till Visma Business & Visma Administration.

Tilläggsprodukter Visma

Webshop

– Ökad synlighet ger ökad försäljning

Få en synlig och trygg säljkanal. Genom att använda informationen i affärssystemet behöver ni inte uppdatera på flera ställen. Det ger en tryggare e-handel och ni får full översikt och effektiviserar säljprocessen.

  • Stora anpassningsmöjligheter
  • Indexeras via Google
  • Senaste tekniken och CSS-baserad design
  • Automatiserade processer för försäljning, orderhantering och kundvård

Läs vidare

Unifaun

– Tidsbesparande transportkoppling

Genom vår smarta koppling mellan Visma Business och Unifaun hanterars era sändningar på ett enkelt och automatiserat sätt. Leveransadressen som är registrerad på ordern i affärssystemet skickas automatiskt iväg till Unifaun som returnerar korrekta fraktdokument beroende på vilket leveranssätt som angetts på ordern. Allt sköts från Visma Business, något behov av att gå in i ytterligare program för att ta fram frakthandlingar/adressetiketter försvinner helt. Orderkopplingsfunktionen minskar risken för fel, ni slipper underhållunifaun av kundregister i flera system och tjänar tid genom en enklare hantering av varje försändelse.

Läs vidare

Pector e-Moms

Pector e-moms är en tilläggsapplikation som skapar en momsredovisningsfil vilken kan laddas upp i Skatteverkets portal. Detta görs endast manuellt i dagsläget för Visma Business användare. Utförs med en enkel knapptryckning inne i Visma Business för enklaste möjliga administration.

Vi har även utbildningar inom området moms

I denna utbildning har vi en genomgång om hur Visma Business momshantering fungerar. Genomgången delas in i tre delar:

  • Grundläggande register – Momskoder, momssatser och omsättningsklasser.
  • Registrering – Verifikationsregistrering & orderregistrering
  • Momsrapport – Skapa och analysera.

Målet är att du ska få en förståelse för momshanteringen och därmed vid verifikationsregistrering och upprättande av faktureringsunderlag hantera det på ett sådant sätt att en korrekt momsrapport kan skapas i Visma Business. Genomgången omfattas inte av Skatteverkets momsregler då detta är varje företags ansvar. För att kunna ta till sig av denna genomgång bör man ha fått en genomgång av verifikationsregistrering och orderregistrering/fakturering i Visma Business.

Valuta

– Få aktuella valutakurser direkt in i Visma Business

Med vår applikation ser du till att hålla dina valutakurser i Visma Business aktuella. Du ställer själv in med vilka intervall du vill uppdatera valutorna enligt schemaläggning. Du kan även se kurser bakåt i tiden vilket förenklar din orderadministration.

 

PectorPlanner

– Grafisk planering av order i Visma Business

Mer information hittar du här: PectorPlanner.

Pector OrderWeb

– Mobil arbetsorderhantering för Visma Business

Mer information hittar du här: PectorOrderWeb

 

Rapporter

– Rapporter som skapas i Excel i realtid vid databasfråga

Åldersfördelad Kundreskontra: I den här rapporten kan du gå ner på djupet från saldot per kund, till respektive faktura.

Enkel likviditetsrapport som bygger på kundreskontra, leverantörsreskontra och saldon på likviditetskonton i huvudboken: Denna finns som tabell och graf.

Försäljningsstatistik direkt i Excel: Försäljning per kund och artikel. Du ser den från översiktsnivå till detaljnivå. Samtliga rapporter kan visa all data på summanivå, men du kan också stegvis gå ner till lägsta detaljnivå.

 

Successiv vinstavräkning

– För er som utför arbete i projekt eller uppdragsform

Successiv vinstavräkning är en redovisningsteknik som innebär att redovisa pågående arbeten som upplupna intäkter istället för att redovisa dem när hela arbetet är färdigställt.

Modellen används vanligtvis inom byggbranschen, i verksamheter med projektredovisning. Vi har tagit fram ett rapportpaket som stödjer modellen för successiv vinstavräkning, för er som utför arbete i projekt eller uppdragsform i Visma Business.

Logistikstyrning

– För er som vill ha koll på lagret

Programmet ger er möjlighet att se er lageromsättningshastighet och hur mycket orderstock ni har och kan även visa historiskt hur det såg ut vid specifika tidpunkter och har utvecklats sedan dess. Denna applikation underlättar arbetet när revisorn frågar hur lagret såg ut i slutet vid ett visst tillfälle.

En fördel är att kunna stämma av hur lagret har förändrats över tid och identifiera produkter och produktgrupper med hög alternativt låg lageromsättningshastighet. Programmet passar företag som arbetar för att minska lagrets kapitalbindning och inkuransen som uppstår med för höga lagernivåer.