Pector, 11 januari 2018

Processkartläggning

En processkartläggning är ett arbetsverktyg för att på ett enkelt och snabbt sätt synliggöra och analysera ett arbetsflöde gemensamt med en arbetsgrupp.

– En processkartläggning kan med fördel användas i inledningen av ett utvecklingsprojekt

– Ger snabba resultat och bättre arbetsflöden

– Enkel metodik som inte kräver dyrbar utrustning eller material

– Utgör grunden för att kunna kalkylera fördelar och besparingar med  förnyade arbetsflöden och systemstöd

– Identifierar styrkor, svagheter, “red flags” och möjligheter

 

 

Vi har erfarenheten och hjälper företag att bli mer effektiva i sitt arbetssätt. Är ni intresserade av tjänsten så är ni välkomna att kontakta oss.

 

 

Fler nyheter