Om oss

Pector, 15 mars 2018

Om oss

Pector är ett stabilt Göteborgsbaserat konsultföretag med kunder över hela Sverige.

Som konsultföretag har vi sedan 2006 arbetat med Vismas produkter. Bland våra medarbetare finns längre erfarenhet än så, med Vismacertifieringar från 1996. Pector arbetar med att stödja era affärsprocesser med effektiva informationssystem. Vår roll varierar från projektledare, konsult och lärare till resurs- och bollplank för idéer. Vi jobbar även med att lösa tekniska frågor som uppstår i samband med arbetet kring informationsflödet. Även säkerhet spelar en central roll i vårt arbete där vi inte bara ser till den tekniska säkerheten utan även våra kunders säkerhet och integritet.

Visma och Visma-relaterade produkter står för produktkärnan i vårt erbjudande. Pector är en välrenommerad Vismapartner med många certifierade konsulter och en omfattande nyförsäljning av deras produkter. Samtliga konsulter genomgår årliga utbildningar ledda av Visma för att bibehålla en hög kompetensnivå. Vi har under de två senaste åren erhållit utmärkelse för Sveriges nöjdaste Vismakunder vilket vi är mycket stolta över.

Fler nyheter