Dags för nytt affärssystem?

Affärssystem

Dags för nytt affärssystem?

Beräkna ROI på ert nästa affärssystem.

Den här guiden hjälper er att identifiera & förutse vinsten av ett nytt system. Avkastningen på investeringen (ROI) är den absolut vanligaste metoden för att mäta avkastningen och jämföra den med andra potentiella investeringar. Det viktigaste att ha i åtanke när man beräknar ROI för ekonomi- /affärssystem är alltså att beräkningarna skall vara enhetliga. Olika avdelningar inom företaget kan definiera kostnader och avkastning på ett sätt som är relevant för just dem. Undersök därmed hur de inblandade personer i projektet tolkar kostnader och vinster för deras område.

 

Fyll i formuläret så skickar vi den kompletta guiden till dig 👇🏼

 

Möjliga vinster med ett nytt affärssystem:

 

Läs vidare om Visma.net och Visma Business affärssystem här.

 

Fler nyheter