nytt affärssystem

Affärssystem, 8 november 2020

Dags för nytt affärssystem?

Beräkna ROI på ert nästa affärssystem

Den här guiden hjälper er att identifiera & förutse vinsten av ett nytt system. Avkastningen på investeringen (ROI) är den absolut vanligaste metoden för att mäta avkastningen och jämföra den med andra potentiella investeringar. Det viktigaste att ha i åtanke när man beräknar ROI för ekonomi- /affärssystem är alltså att beräkningarna skall vara enhetliga. Olika avdelningar inom företaget kan definiera kostnader och avkastning på ett sätt som är relevant för just dem. Undersök därmed hur de inblandade personer i projektet tolkar kostnader och vinster för deras område.

 

Möjliga vinster med ett nytt affärssystem:

  • Snabbare tillverkning av produkter
  • Lönsammare transporter
  • Större intäkter
  • Minskade övertidskostnader
  • Ökad kundnöjdhet leder till fler beställningar
  • Minskad personalstyrka
  • Bättre möjligheter för cross-sale/up-sale
  • Tydligare dashboards med relevanta nyckeltal som beslutsunderlag

 

Fyll i formuläret så skickar vi den kompletta guiden till dig 👇🏼

 

Läs vidare om Visma.net och Visma Business affärssystem här.

 

Fler nyheter