Nyhet, 23 september 2015

Matix + Pector = Sant!

I dagarna har vi välkomnat Mirjana Lindberg till oss. Mirjana läser på Handelshögskolan här i Göteborg och på ett program som heter MATIX.

På Matix lär man sig MAnagement inom TIllväXtföretag. Man arbetar både ur operativt men även ett strategiskt perspektiv och både på kort och lång sikt. Mirjana kommer vara hos oss och arbeta med dessa frågor på heltid till juni 2016. Detta tillsammans med Pectors VD Fredrik Edendahl. Och dra upp riktlinjerna för Pectors strategiska val i vårt erbjudande framåt för att fortsatt utveckla vårt erbjudande och öka vår attraktionskraft på marknaden. Detta inom vårt kärnområde, administration. Det känns spännande att bjuda in ett par nyfikna öppna ögon in i sin verksamhet över längre tid, omvänt mentorskap blir en spännande fråga att arbeta med som vi ser mycket fram emot. Men om man gör som man alltid gjort får man samma resultat som man alltid fått eller hur? Ännu ett spännande år här på Pector!

Fler nyheter