Västkuststuganvästkuststugan

 

Västkuststugan växer och entreprenaderna blir allt större vilket skapade behov av att effektivisera verksamheten och minska det manuella arbetet.

För företaget var det också nödvändigt att den nya lösningen skulle kunna hantera successiv vinstavräkning och uppfylla redovisningsregelverket K3. Valet på affärssystemet Visma Business.

 

Flexibiliteten i Visma Business och att systemets flöden och funktioner anpassas efter våra önskemål var avgörande. En viktig del i vårt val av Visma var också deras certifierade partner Pector som visade stor förståelse för vår verksamhet och har erfarenhet från vår bransch. De ser också möjligheter för oss att utvecklas med hjälp av systemet.

– Elisabeth Karlsson, CFO

 

Moderbolaget Västkuststugan och dotterbolaget Borohus har en gemensam ekonomifunktion där målet är att minska det manuella arbetet. Med Visma integreras flera delar av företaget i en lösning, allt från ekonomi till avtal, lager och entreprenad. För ett expanderande husföretag är det nödvändigt med full kontroll på hela verksamheten.

Läs hela pressreleasen här