Visma Business, 9 februari 2019

INSIKT- Beslutsstöd och verksamhetsstyrning

beslutsstöd system

INSIKT stödjer er process hela vägen från att ni sätter mål och planerar tills dess att det är dags att analysera och följa upp målen.

Det är en lättanvänd och visuell produkt som ger användaren tillgång till såväl övergripande sammanhang som underliggande detaljer.  Produkten kan med enkelhet integreras mot olika typer av affärssystem och verksamhetssystem.

Analysverktyg

Här kan ni skapa rapporter och analysera dem.

Projekt

Verktyget stödjer hela verksamhetens projektbehov oavsett om det handlar om små administrativa projekt eller stora investeringsprojekt. Projektet kan med programmet planeras och enkelt följas upp i alla olika delar och processer.

Planering

Genom webbgränssnittet kan fler medarbetare involveras i budgetarbetet på ett enkelt sätt.

Målstyrning

Visa flera olika nyckeltal samtidigt och skapa en välbalanserad strategisk verksamhetsstyrning med ett stort urval av diagram & grafer.

Låt Pector hjälpa er!

Fler nyheter