Affärssystem, 1 februari 2020

21 funktioner som du behöver i ditt nästa affärssystem

Även det allra dyraste affärssystemet på marknaden saknar värde om det inte uppfyller ditt företags behov. Den här guiden listar 21 viktiga funktioner för ditt nästa affärssystem, så att du enklare kan välja rätt lösning för din verksamhet.

 

God funktionalitet för hantering av kund-, leverantörs- och anläggningsreskontra, huvudbok och finansiell rapportering utgör själva grunden för ett väl fungerande affärssystem.

Med en flexibel ekonomimodell kan du anpassa redovisningen till just er bransch och även till förändringar i verksamheten. Fundera på hur många redovisningsdimensioner du behöver och ifall du ska ha flerbolagshantering.

 

Här avslutas försäljningsprocessen. Ordern matas in i affärssystemet och drar igång inköp, följt av leverans av vara eller tjänst.

 

Med projektverktyg kopplat till affärssystemet får du projekthantering, tidredovisning och ekonomi i en och samma lösning, och du kan styra projekten hela vägen från uppstart till efterkalkyl.

 

Affärssystemet ska ge tillgång till ett gemensamt informationsflöde, oavsett om du arbetar med försäljning, redovisning eller inom teknik.

 

De flesta affärssystem erbjuder integrationer med programvara från tredjepart. Med öppna API:er för integration mot valfria tredjepartsintegrationer kan automatiseringen av processer och dataöverföring till och från affärssystemet förenklas avsevärt.

 

Med ett affärssystem som tar hänsyn till inköpsprocessens olika steg och företagets behov kan processen bli både effektivare och mycket tydligare. Du kan spara både tid och resurser genom att automatisera styrning av inköpsparametrar, inköpsförslag, beställningar till leverantör, hantering av inleveranser ända fram till bokförd leverantörsfaktura.

 

BI-verktyg med analys av realtidsdata och tydliga dashboards gör att chefer såväl som den enskilde anställde snabbt kan agera på händelser och göra justeringar som håller företaget på rätt kurs.

 

Automatiserade funktioner som exempelvis e-fakturor och betalningsmatchning underlättar och effektiviserar de mest enformiga delarna av arbetet.

 

Med utläggshantering kopplat till affärssystemet får ekonomiavdelningen kontroll över medarbetarnas utlägg. Du får också bättre koll på hur mycket pengar du kan vänta dig vid nästa löneutbetalning. Med en modern lösning kan du fylla i dina utlägg i en webbläsare eller mobil app. Fota kvittot med mobilen direkt efter resan och matcha den sedan mot resans övriga utlägg, och ladda sedan upp underlaget direkt till lönesystemet.

 

Analys och rapportering

 

Analysera de produkter och tjänster som du säljer med resultatrapporter. Se hur mycket vinst du genererar från varje produkt eller tjänst och ta reda på om du investerar för mycket eller för lite i dessa.

Datautvinning är analys av stora mängder data där du kan söka efter mönster, trender, avvikelser och beroenden. Kunskap om detta kan leda till ett förbättrat beslutsfattande och en bättre position på konkurrensutsatta marknader, exempelvis genom att tillåta användaren att söka i data genom specifika inmatningsfält som kundens plats eller produktionstid för en order. Du behöver ett affärssystem som erbjuder en integrerad databas som stödjer öppna sökningar.

 

Se till att ditt affärssystem erbjuder flera alternativ för visualisering som stöd för viktiga prognoser och planeringsbeslut. Det kan inkludera beslutsträd, parallella koordinater och ett stort utbud av tabeller och diagram.

 

Affärssystem kan nyttjas för att automatisera finansiella prognos- och budgeteringsaktiviteter med hjälp av data från din redovisningsmodul (eller tredjepartsintegration).

 

Affärssystem kan sända ut varningar när vissa saker inträffar (eller inte inträffar). Du kan också få notiser om specifika affärsmål har uppnåtts.

 

Med hjälp av åtkomstkontroller i systemet kan du bestämma vem eller vilka som ska ha tillgång till specifik information.

 

Låt affärssystemet analysera nyckeltal för en tydligare inblick hur olika områden inom företaget går.

 

Lager

 

Lagervärdet är en nyckelkomponent i de ekonomiska rapporterna. Affärssystemet måste kunna tillhandahålla information över vilka produkter som finns, inköpta eller tillverkade och var produkterna finns någonstans. Snabba lagerrörelser kräver att affärssystemet hänger med.

 

Affärssystem med spårningsfunktion som kan kopplas direkt till transportföretagets system gör att du enkelt kan förse kunderna med statusuppdateringar. Följ upp status för inkommande produkter, delar och material med spårning i försörjningskedjan. Se var din order befinner sig någonstans och när den kommer fram via olika transportmedel.

 

Affärssystemet för distribution är utformat för att hålla koll på flödet av varor och material så att du kan hålla ditt lager påfyllt på smartast sätt.

 

Affärssystemet kan hjälpa dig att matcha inkommande leveransorders med utgående till kund och initiera en direktleverans varenda gång.

 

Affärssystemet kan hantera försäljningsorder och inköpsorder samtidigt som det övervakar angelägna nyckeltal som underlättar prognoser och beslutsfattande.

 

Fler nyheter