Effektivisera ekonomiavdelningen  & använd företagets system på ett optimalt sätt

Pector, 3 mars 2019

Effektivisera ekonomiavdelningen  & använd företagets system på ett optimalt sätt

Här kommer 6 tips att ta hjälp av för er som vill effektivisera ekonomiavdelningen

För att minimera det manuella arbetet med att ta fram rapporter går det numera enkelt att distribuera ut dessa automatiskt till berörda personer.

För att underlätta bokslutsarbetet bör ni ta fram mallar som stöd vilket gör att ni sparar tid och kan effektivisera ekonomiavdelningen.

Ta hjälp med fakturaskanning och andra digitala verktyg som finns, så kan ekonomiavdelningen fokusera på ”rätt” uppgifter. Läs mer om DocBox- Hantering av leverantörsfakturor.

Fel kan alltid förekomma, men se till att analysera varför och rätta till grundorsaken till uppkomsten. Det är väldigt vanligt att man släcker bränder och endast rättar symtomen p.g.a. tidsbrist. Investera istället en stund för att åtgärda på riktigt, det kommer ni vinna på.

Färre knapptryckningar, godkännande och kontroller! Se till att säkra upp era processer så att de blir tillförlitliga så försvinner känslan av osäkerhet och behovet av att dubbelkolla.

Använd standardlösningar så långt ni kan och skräddarsy så lite som möjligt. Se om ni själva kan anpassa er till ett standardflöde istället för att anpassa systemet till er.

 

Vill ni effektivisera er ekonomiavdelning eller verksamhet, fyll i formuläret nedan så hjälper vi er.

 

 

Fler nyheter