1:a april är det e-fakturor som gäller!

e-faktura, 1 april 2019

1:a april är det e-fakturor som gäller!

E-fakturor till offentlig sektor

Det innebär inte bara att företagare skall kunna skicka e-fakturor till myndigheter utan ställer även krav på att myndigheterna samt instanserna skall kunna ta emot e-fakturor. E-fakturorna ska även följa den europeiska standarden PEPPOL, om inte annan standard har avtalats. En viktig del att notera i det här fallet är att en skannad faktura inte är en digital faktura. När den nya lagen börjar gälla i  april 2019, gäller lagkravet upphandlingarna som påbörjats efter att lagen träder i kraft. 

Vad är PEPPOL för någonting?

Den europeiska standarden PEPPOL står för Pan-European Public Procurement On-Line. PEPPOL är en samling regler för inköp och e-handel. Regelverkets syfte är att underlätta för säljare och köpare att nå varandra, vilket till viss del görs med hjälp av en teknisk plattform men även genom avtal och specifikationer.

Vad behöver offentlig sektor göra?

Alla statliga verksamheter och myndigheter behöver dessutom kunna ta emot e-fakturor (PEPPOL). Lagen gäller också för de bolag som ägs av staten. Offentlig sektor behöver säkerställa en portal till leverantörer enligt DIGG.

Behöver ni en lösning för att kunna skicka/ta emot e-fakturor?

Arbetar ni i Visma Business eller Visma Administration har vi lösningen. Kontakta oss här eller fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.

 

Fler nyheter