Brikkz

Brikkz

Brikkz är en systemlösning för att hantera successiv vinstavräkning och projektrapportering för bygg- och entreprenadbolag. Brikkz är integrerad med Visma Business och ger full kontroll på prognosarbetet och projektekonomin.

 

Successiv vinstavräkning

I systemet erbjuds import av budgetar från kända kalkyleringssystem. Vid prognosarbetet hämtas aktuell budget och det bokförda utfallet direkt från Visma Business. När prognoserna är färdiga bokförs den succesiva vinstavräkningen automatiskt från Brikkz till affärssystemet.

 

Rapportering

Du får ett standardiserat rapportpaket för att stödja bolagets projektekonomi. Rapporterna hämtar data från affärssystemet, förutom redovisningsdata visas även fakturor som är kopplade mot transaktionerna. I vårt standardutbud ingår dessa rapport: Projektresultat, leverantörsinköp, projektsammandrag, projektlista, projektvärdering & prognoshistorik. Det finns även möjlighet att skräddarsy rapporter efter önskemål.

 

Vidare till vår bygglösning

 

Boka demo av Brikkz