visma business utbildning

Visma Business utbildning- Fortsättning

Vidare till Grundkursen

Hur är Visma Business utbildningen upplagd?

I den här fortsättningskursen kommer vi att fördjupa oss i affärssystemets sökfunktion. Under utbildningen kommer vi att tillämpa sökfunktionerna i olika analys och praktikfall där vi går igenom de olika urvalsmöjligheterna. Vi kommer att gå igenom fönsterredigering, hur ett formulär är uppbyggt och enklare formulärredigering. Utbildningens omfattning är en heldag, inga specifika förberedelser krävs. Utbildningen är praktiskt och teoretisk orienterad med möjlighet påverka utbildningen med era frågeställningar.

För vem?

För er som är befintliga Visma Business-användare och känner att ni vill lära er att utnyttja systemets funktioner och finesser samt få bekräftelse på att ni arbetar rätt i Visma Business.

Fortsättningskursens Innehåll

  • Fördjupning i sökning & sortering
  • Analys
  • Fönster och formulärredigering
  • Rättigheter och accessgrupper
  • Loggning
  • Utrymme för egna frågeställningar

Inför utbildningen

Inför Visma Business utbildningen så behöver ni säkerställa att ni kan arbeta och komma åt er/företagets Vismamiljö. Vid utbildning på plats hos Pector behöver ni kunna köra fjärrskrivbord.

 


  • Längd: 09:00 – 16:00
  • Investering: 4 900 kr/person
  • Datum: Löpande

Medtag egen dator vid på-platsen-utbildning.

 

Kursledaren tar kontakt med deltagarna före kursen och kan på så sätt anpassa kursen efter deltagarnas önskemål.