Visma Business Logistikkurs Grund

Visma Business Logistikkurs Grund

Under utbildningen kommer användaren att få en grundlig genomgång i Visma Business logistikflöden. Ni kommer att få en förståelse över hur helheten hänger ihop samt vilka delprocesser i logisitikflödet som är beroende av varandra. Användaren kommer även att lära sig att skapa olika typer av order i systemet samt hur man lägger in och tar ut produkter ur lager.